Palvelut

Palvelut

kuva: MALLIKUVA - kuvauspalvelut © ProHaté

Coaching

Coaching on työntekijän ja valmentajan (coach) välinen tavoitteellinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Se on ajattelua herättävää ja luovaa kumppanuutta prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. (ICF, International Coach Federation)

Business coachingin tarve kasvaa voimakkaasti maailmalla, ja Suomessakin alalle pyrkii monenlaisia ”koutseja” hyvin erilaisin taustoin ja osaamisin. Meille ICF Finlandin ammatticoacheille on tärkeää sekä kansainvälisellä sertifioinnilla ja jatkuvalla kouluttautumisella saavutettu ammattitaito että sitoutuminen kattaviin eettisiin ohjeisiin.

Coaching on luottamuslaji.

Sopivaa coachia etsittäessä kannattaa perehtyä coachin taustaan. Onko hänellä johtamiskokemusta? Miten hyvin hän perehtynyt ihmisen, ryhmän ja organisaation käyttäytymiseen? Onko hänellä itsellään coach tai työnohjaus? Löytyykö ICF-sertifikaatti? Keskeistä on myös löytää omaa alaa ja pohdintaa tunteva coach. Ehkä tunnistat itsesi seuraavasta:

 • Haluatko kehittää omaa johtamistasi?
 • Kaipaatko aikaa ajatella ja rinnalla kulkijaa kuuntelemaan ja sparraamaan?
 • Haastaako ajan hallinta ja oman työn organisointi? Työpaikan hankalat tilanteet tai ihmissuhteet?
 • Työstätkö isoa muutosta työssäsi tai omassa elämässäsi?
 • Etsitkö itsellesi uutta suuntaa tai urasuunnitelmaa?

Miten coaching etenee?

Coaching-prosessi kestää tavallisesti 5 – 6 kuukautta ja koostuu 2 – 4 viikon välein pidettävistä tapaamisista. Tutustumistapaamisessa pohditaan, sopiiko coaching sinulle ja voisinko minä coachina olla sinulle avuksi. Mikäli työnantajasi on suositellut sinulle coachingia, voidaan tarvita myös yhteistapaaminen lähettävän esimiehen tai HR:n kanssa, minkä jälkeen voidaan sopia prosessin tavoitteista, työskentelytavoista ja pelisäännöistä.

Jokaisessa coaching-tapaamisessa tarkastellaan etenemistäsi ja keinoja päästä kohti tavoitteita. Tapaamiset kestävät tavallisesti 1,5 tuntia ja voidaan toteuttaa sekä kasvokkain (Tampereella tai Helsingissä) että etäyhteydellä. Jos toivot, voimme matkan varrella soveltaa myös kävelycoachingia tai shadow coachingia, jossa tulen mukaan työpaikallesi havainnoimaan ja antamaan palautetta.

Päätöstapaamisessa arvioimme yhdessä saavutettuja tuloksia. Noin 2 kuukautta myöhemmin pidettävässä seurantatapaamisessa varmistamme vielä opittujen asioiden siirtymisen käytäntöön sekä jatkokehityksesi.

Mikäli haluat kuulostella, sopisiko coaching sinulle, kysy lisää tai varaa veloitukseton kokeilusessio!

Valmennukset ja fasilitointi

Menetelmät ja sisältö olivat erinomaiset.” ”Parhaiten valmisteltu koulutus, jossa olen ollut pitkään aikaan. (osallistujapalautteita 01/2021)

Valmennukset johdolle, esimiehille tai työyhteisöille suunnittelen aina erikseen tilaajan kanssa tavoitteista sopien. Valmennukset voivat keskittyä esimerkiksi muutostilanteen kohtaamiseen, uusista toimintatavoista sopimiseen tai uusien taitojen juurruttamiseen arkityössä. Tapaamiset sisältävät pieniä virikeluentoja, yhteistä pohdintaa sekä harjoituksia. Käsiteltävät teemat kytketään jatkuvasti omaan työhön, ja uusia taitoja harjoitellaan välitehtävissä tapaamisten välillä.

Fasilitoinnissa ohjaan ryhmän työskentelyä tavoitteellisesti niin, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti ja tasapuolisesti keskusteluun. Sekä valmennusten että fasilitoinnin tukena käytän tarvittaessa Howspacea, digitaalista yhteistyö- ja oppimisalustaa. Globaalissa Howspace Partner-yhteisössä seuraan aktiivisesti digitaalisen fasilitoinnin kehitystä.

Howspace Partner Logo

Esimerkkejä valmennusten aihepiireistä:

 • Esimiestaidot, valmentava johtaminen
 • ”Strategiakävely”, Strategia sanoista teoiksi (työpaja)
 • Itsensä johtaminen ja stressin hallinta
 • Muutoksen kohtaaminen
 • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen

Ihminen oppii parhaiten itse kokemalla ja oivaltamalla. Valmentajana ja ryhmien fasilitaattorina pyrin ihmisten oman innostuksen ja osaamisen esiin tuomiseen – erään asiakaspalautteen sanoin ”ei mestarina vaan meikäläisenä” (ks. myös suositukset). Oppimisen tukena käytän usein visuaalisia ja toiminnallisia menetelmiä.

Valmennusyhteistyötä harkitseville toimitan mielelläni tarkempia referenssejä.

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. (Suomen työnohjaajat ry, STOry)

Työnohjaus tarjoaa tilaisuuden purkaa työhön liittyviä mieltä askarruttavia asioita. Se on muutoksen ja kehittymisen väline, joka vaatii riittävästi aikaa onnistuakseen. Toisaalta on myös tilanteita, joissa jo muutaman ohjauskerran prosessi tuo apua.

Työnohjaus ja coaching muistuttavat läheisesti toisiaan; kestoltaan usein lyhyempi coaching painottuu kuitenkin selkeämmin työn asiasisältöön. Lisää tästä sekä työnohjauksen tositarinoista voit lukea kollega.fi-lehdestä.

Työnohjaus voi tapahtua ryhmässä tai henkilökohtaisena ohjauksena. Kahden-kolmen viikon välein pidettävien istuntojen tyypillinen pituus on 90 min, ryhmissä joskus myös 2 h. Istunnot voidaan pitää organisaation omissa tai Virityksen varaamissa tiloissa.

Työnohjauskeskustelut ovat tavoitteellisia ja luottamuksellisia. Niitä tuetaan tarvittaessa visuaalisin ja toiminnallisin menetelmin – sopimuksesta myös musiikin keinoin.

Työyhteisösovittelu

Ristiriidat kuuluvat työn arkeen. Toimivan työyhteisön tuntomerkki ei ole ongelmattomuus vaan tapa, jolla ongelmat ratkaistaan.

Työyhteisösovittelu on aktiivista ristiriidan ratkaisemiseen pyrkivää toimintaa, jolla voidaan poistaa työkuormituksen ja stressin aiheuttajia, parantaa työympäristöä sekä oppia selviytymään työpaikan haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

Parhaimmillaan työyhteisösovittelu on oppimisprosessi, joka antaa voimaa ja osaamista koko työyhteisöön. Puolueeton sovittelija ohjaa osapuolia itse ratkaisemaan konfliktinsa. Hänen tehtävänään on ohjata osapuolia kuulemaan toisiaan ja saatella kohti yhteistä ratkaisua.

Ohessa on kuvattuna sovitteluprosessin yleinen kulku ja vaiheet (kuvion selostus tässä videossa 🎬). Jokainen tapaus on kuitenkin ainutlaatuinen ja vaatii huolellista arviointia ennen varsinaisen sovitteluprosessin käynnistämistä.

Sovittelukaavio V3

Valmennustalo Virityksen lähestymistapa sovittelutoimeksiannoissa perustuu Helsingin Psykoterapiainstituutin järjestämään ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun koulutusohjelmaan 2014-2015. – Tutustu blogitekstiin tai kysy lisää!