Coaching, kannatteleva prosessi

Coaching, kannatteleva prosessi

Coaching on pitkäjänteinen ja kehittymistä kannatteleva prosessi. Vaikka yksikin coaching-tapaaminen voi onnistuessaan tuottaa huikeita oppeja ja oivalluksia, nuo oivallukset realisoituvat vasta, kun coachattava vie niitä tietoisesti osaksi arjen toimintaa.

Selkeät rakenteet ja aloitus

Tyypillinen coaching-prosessi koostuu kuudesta tai useammasta noin puolentoista tunnin tapaamisesta, joita pidetään parin-kolmen viikon välein. (Noin-luvut tarkennetaan aina tapauskohtaisesti.) Ihan alussa on hyvä pitää tutustumistapaaminen, joka maailmalla tunnetaan nimellä Chemistry Meeting. Siinä on mahdollista vielä kuulostella, sopiiko coaching käsillä olevaan tilanteeseen. Kemia kannattaa varmistaa myös coachin ja coachattavan välillä: syntyykö luottamus?

Organisaatioissa tapahtuva business coaching käynnistetään tavallisesti ns. kolmikantatapaamisella, jossa coach, coachattava ja työnantajan edustaja sopivat prosessin tavoitteista, työskentelytavoista ja pelisäännöistä esim. mahdollisten peruutusten suhteen. Sama kolmikko kokoontuu prosessin päätteeksi tarkastelemaan prosessin onnistumista ja sitä, miten tavoitteet toteutuivat.

Tavoitteet mielessä, coachattava pääosassa

Tavoitteiden tarkastelu kuuluu keskeisesti jokaiseen tapaamiseen. Kokemus osoittaa, että jo pelkkä tavoitteiden muistelu ja etenemisen arviointi auttavat eteenpäin. Huomion kohdistaminen on jo käynnistänyt muutoksen!

Tavoitteiden lisäksi taikka niiden innoittamana keskustelun aiheet elävät hyvinkin vapaasti sen mukaan, mistä kulloinkin on tarpeellista puhua. Coaching tarjoaakin coachattavalle aivan erityisen pysähtymisen, puhumisen ja ajatusten pallottelun paikan, jossa mieltä kuormittaneet epämääräisyydet jäsentyvät ja voimat palautuvat. Luottamukselliset keskustelut voivat sisältää hyvinkin avointa ja omakohtaista pohdintaa. Pääosassa on aina coachattava ja hänen kehittymisensä.

Oivallukset osaksi arjen toimintaa

Olennainen osa prosessia ovat myös tapaamisten välille sovittavat välitehtävät. Niiden tarkoitus on harjoitella tapaamisten oppeja ja viedä niitä käytäntöön. Tehtävät voivat vaihdella hienovaraisesta huomion kohdistamisesta ja havaintojen kirjaamisesta aina hyvinkin konkreettisiin tekemisiin. Esimerkiksi käyköön vaikkapa ”yhteydenotto viiteen uuteen yhteistyökumppaniin” tai ”positiivisen palautteen antami­nen jokaiselle tiimiläiselle päivittäin”. Yhteisessä sessiossa sitten tarkastellaan, miten tehtävä meni ja mitä se opetti.

Prosessi kannattelee

Oman kokemukseni mukaan coachingin vaikutta­vuus perustuu prosessimaiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn. Coachingin herättämät ajatukset tekevät sinussa työtään tapaamisten välillä. Voit luottaa siihen, että saat halutessasi käsitellä niitä lisää coachin tuella. Coaching sekä kannattaa että kannattelee.

 

Jaa: