Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu

kuva: MALLIKUVA - kuvauspalvelut © ProHaté

Työyhteisösovittelu

Ristiriidat kuuluvat työn arkeen. Toimivan työyhteisön tuntomerkki ei ole ongelmattomuus vaan tapa, jolla ongelmat ratkaistaan.

Työyhteisösovittelu on aktiivista ristiriidan ratkaisemiseen pyrkivää toimintaa, jolla voidaan poistaa työkuormituksen ja stressin aiheuttajia, parantaa työympäristöä sekä oppia selviytymään työpaikan haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

Parhaimmillaan työyhteisösovittelu on oppimisprosessi, joka antaa voimaa ja osaamista koko työyhteisöön. Puolueeton sovittelija ohjaa osapuolia itse ratkaisemaan konfliktinsa. Hänen tehtävänään on ohjata osapuolia kuulemaan toisiaan ja saatella kohti yhteistä ratkaisua.

Sovitteluprosessin kulku

Ohessa on kuvattuna sovitteluprosessin yleinen kulku ja vaiheet (kuvion selostus tässä videossa 🎬). Seurantatapaamisia tarvitaan usein vähintään 2 kpl. Jokainen tapaus on kuitenkin ainutlaatuinen ja vaatii huolellista arviointia ennen varsinaisen sovitteluprosessin käynnistämistä.

Sovittelukaavio V3

Työyhteisösovittelijaksi olen opiskellut Helsingin Psykoterapiainstituutin ratkaisukeskeisessä koulutusohjelmassa. Konfliktien sopiminen ja ihmisten keskinäisen yhteyden palauttaminen on minulle sydämen asia: siksi toimin myös vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana Pirkanmaan sovittelutoimistossa.

Hinnoittelu

Jokainen sovitteluprosessi on yksilöllinen, ja siihen vaikuttavat mm. osapuolten lukumäärä, tapaamisten kesto ja kiireellisyys tai muut aikataulutuksen tekijät. Kokonaishinta muodostuu seuraavia yksikköhintoja soveltaen:

Alkukartoitus 0 euroa
Alkuinfo 300–400 euroa
Erillistapaamiset 250–300 euroa
Sovittelutapaaminen 1400–1900 euroa
Seurantatapaamiset 500–800 euroa.