Coaching

Coaching

kuva: MALLIKUVA - kuvauspalvelut © ProHaté

Coaching

”Aktiivinen vuoropuhelu on auttanut minua jaksamaan työssäni, löytämään työhöni uusia näkökulmia ja jakamaan aikaani paremmin.”

Coaching on työntekijän ja valmentajan (coach) välinen tavoitteellinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Se on ajattelua herättävää ja luovaa kumppanuutta prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. (ICF, International Coach Federation)

Business coachingin tarve kasvaa voimakkaasti maailmalla, ja Suomessakin alalle pyrkii paljon koutseja hyvin erilaisin taustoin ja osaamisin. Meille ICF Finlandin ammatticoacheille on tärkeää sekä kansainvälisellä sertifioinnilla ja jatkuvalla kouluttautumisella saavutettu ammattitaito että sitoutuminen kattaviin eettisiin ohjeisiin.

Coaching on luottamuslaji.

Sopivaa coachia etsittäessä kannattaa perehtyä coachin taustaan. Onko hänellä johtamiskokemusta? Miten hyvin hän perehtynyt ihmisen, ryhmän ja organisaation käyttäytymiseen? Käykö hän työnohjauksessa? Löytyykö ICF-sertifikaatti? Monille tärkeää on myös löytää omaa alaa ja pohdintaa tunteva coach. Ehkä tunnistat itsesi jostain seuraavista:

  • Haluatko kehittää omaa tai vastuullasi olevien esihenkilöiden johtamista?
  • Haastaako ajan hallinta? Työpaikan hankalat tilanteet ja ihmissuhteet?
  • Kaipaatko aikaa ajatella ja rinnalla kulkijaa kuuntelemaan ja sparraamaan?
  • Etsitkö itsellesi tai urallesi uutta suuntaa?

Jos kaipaat lisää joustavuutta sekä kykyä selvitä vaikeuksista ja sopeutua muutoksiin, tutustu myös Resilienssicoachingiin.

Miten coaching etenee?

Coaching-prosessi kestää tavallisesti muutaman kuukauden ja koostuu 2 – 4 viikon välein pidettävistä tapaamisista. Tutustumistapaamisessa pohditaan, sopiiko coaching sinulle ja voisinko minä coachina olla sinulle avuksi. Mikäli työnantajasi on suositellut sinulle coachingia, voidaan tarvita myös yhteistapaaminen lähettävän esimiehen tai HR:n kanssa, minkä jälkeen voidaan sopia prosessin tavoitteista, työskentelytavoista ja pelisäännöistä.

Kehittämistarpeiden kartoitukseen saat pohdittavaksesi ennakkokyselyn. Johdon coachingin pohjana voidaan käyttää henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita kuvaavaa WorkPlace Big Five Profile™ – työkalua. Se perustuu persoonallisuuden Big Five -malliin, joka on maailmalla laajimmin tutkittu ja hyväksytty tapa ihmisten välisten persoonallisuuserojen tunnistamiseen.

Jokaisessa coaching-tapaamisessa tarkastellaan etenemistäsi ja keinoja päästä kohti tavoitteita. Tapaamiset kestävät 1-1,5 tuntia ja voidaan toteuttaa sekä kasvokkain (Tampereella tai Helsingissä) että etäyhteydellä. Jos toivot, voimme matkan varrella hyödyntää myös kävelyn ja coachingin inspiroivaa yhdistelmää.

Päätöstapaamisessa arvioimme yhdessä saavutettuja tuloksia. Noin 2 kuukautta myöhemmin pidettävässä seurantatapaamisessa varmistamme vielä opittujen asioiden siirtymisen käytäntöön sekä jatkokehityksesi. Mikäli haluat kuulostella, sopisiko coaching sinulle, kysy lisää tai varaa kalenteristani veloitukseton kokeilusessio!

Business Coaching -prosessi esihenkilöille

3-4 kk kestävä prosessi sisältää ns. kolmikantakeskustelut organisaation edustajan (esihenkilö tai HR) kanssa. Välillä tapahtuvan työskentelyn tukena käytetään Howspacea, digitaalista yhteistyö- ja oppimisalustaa.

> Henkilökohtainen kasvu johtajana
> Muutostilanteiden tuki
> Uuden roolin haltuunotto
> Työhyvinvointi ja itsensä johtaminen
> Työpaikan hankalat vuorovaikutustilanteet

Esimerkkihinta esihenkilön coaching-prosessista, sisältää ns. kolmikantakeskustelut organisaation edustajan (esihenkilö tai HR) kanssa: tutustumistapaaminen + alkukartoitus + kolmikantakeskustelu + 4 x 1–1,5h valmennustapaamiset + päätös (kolmikanta) + seurantakeskustelu = 2100 euroa + alv

Lisäveloitus käynnistysvaiheen mahdollisesta WorkPlace Big Five Profile™ –profiilista 300 euroa + alv

Business Coaching -miniprosessi yksinyrittäjälle

Noin 2 kk kestävä yksin- tai pienyrittäjän coaching-miniprosessi tukee yrittäjän kokonaisvaltaista työkykyä ja kehittymistä:

> Itsensä johtaminen, itsetuntemus ja itseluottamus
> Työn organisointi, työkyky ja jaksaminen
> Liiketoiminnan tavoitteellinen kehittäminen
> Omien voimavarojen tiedostaminen ja vahvistaminen
> Yrittämisen ja muun elämän tasapainottaminen

Esimerkkihinta: tutustumistapaaminen + alkukartoitus + 3 x 1–1,5h valmennustapaamiset + välitehtävät ja tuki verkkoalustalla = 690 euroa + alv